+998 (66) 221 72 62 sam-koica@mail.ru Samarqand sh. Spitamen ko'chasi 264a

Elektr montaj texnikasi

Nima uchun ushbu kursni o‘rganish kerak?

Bugungi kunda mayishiy obyektlarda va korxonalarda foydalaniladigan elektr asboblari yoki isitish qurilmalari soni va quvvati tobora ortib bormoqda. Bu esa elektr ta’minoti va mantaj tarmoqlariga katta talablar qo’yadi. Har qanday elektr tarmog’ining sifatli va ishonchlili bo’lishi elektr tarmog’ining esa barcha andozalarga va texnika xavfsizligiga rioya qilingan holda montaj qilingan bo’lishi lozim. Zamonaviy montaj usullari va texnikasini egallagan mutaxssisgina ishonchli va xavfsiz tarmoqlarni montaj qila oladi hamda muaffaqiyatga erisha oladi, insonlar hayotining xavsizligini ta’minlay oladi.

O‘quv kursi o‘z ichiga nimalarni oladi?

Elektr montajida qo’llaniladigan zamonaviy texnik vositalar va himoyalash usullari.  Elektr montajda amal qilish zarur bo’lgan texnika xavsizligi qoidalarini o’zlashtiradilar. Elektr yoritish tizimlarining zamonaviy montaj usullari. Elektr montajda qo’llanilayotgan zamonaviy jihozlar va avtomat vositalar. Elektr montaj sifatini tekshirish usullari va o’lchov asboblari bilan ishlash.

Kurs sizga nima bera oladi?

Zamonaviy elektr montaj usullarini amalda egallaydilar. Elektr montajda qo’llanilayotgan elektr uskuna va quyilmalarni qo’llash ko’nikmasiga ega bo’ladilar. Elektr tarmoqlardagi nosozliklarini aniqlash va bartaraf qilish usullarini bilib oladilar. Maishiy elektr tarmoqlarini montaj qilish huquqini beruvchi sertifikatga ega bo’ladilar.

Kurs muddati va vaqtlari:

Darslar haftasiga 3 marta, bir kunda 4 akademik soat miqdorida o’tiladi, darslar soatlari hajmi 36 soatdan iborat.

Dars soatlari: 14:00, 18:00

 
blank
blank