+998 (66) 221 72 62 samkoica@umail.uz Samarqand sh. Spitamen ko'chasi 264a

Elektron texnikasi komponentlari va elektron o’lchov asboblari bilan ishlash

Nima uchun ushbu kursni o‘rganish kerak?

Bu kursda zamonaviy elektronikada qo’llaniladigan elektron komponentlar: diodlar, tirishtorlar, tranzistorlar, integral mikrosxemalarning ishga yaroqliligini tekshirishni, vazifasini va qo’llanilishini o’rganadilar. Elektron o’lchov asboblar bilan ishlash, elektron qurilmalar parametrlarini to’g’ri o’lchash va nosozliklarini aniqlashni o’rganadilar. Sodda va o’rta murakkablikdagi elektron qurilmalarni yig’ishni o’rganadilar.

O‘quv kursi o‘z ichiga nimalarni oladi?

Zamonaviy elektron komponentlar: diodlar, tirishtorlar, tranzistorlar, integral mikrosxemalar haqida ma’lumotlar. Elektron komponentlarning ishga yaroqliligini tekshirish usullari, Elektron komponentlarning vazifasini va qo’llanilishi. Elektron o’lchov asboblar bilan ishlash texnikasi, elektron qurilmalar parametrlarini to’g’ri o’lchash va nosozliklarini aniqlash usullari.

Kurs sizga nima bera oladi?

Zamonaviy elektron komponentlar: diodlar, tirishtorlar, tranzistorlar, integral mikrosxemalarni bir biridan farqlay oladilar. Elektron komponentlarning ishga yaroqliligini tekshirish usullarini bilib oladilar. Elektron o’lchov asboblar bilan elektron qurilmalar parametrlarini to’g’ri aniqlay oladilar. Nosozliklarini aniqlash va bartaraf qilish usullarini bilib oladilar.

 

Kurs muddati va vaqtlari:

Darslar haftasiga 3 mart bir kunda 4 akademik soat miqdorida o’tiladi. Darslar umumiy 36 soatdan iborat.

Darslarning boshlanish vaqti: 14:00, 18:00