HTML BOSHLANG'ICH KURSI

KIRISH

Bu videoda web dasturlashni o’rganishdan oldin bilish kerak bo’lgan narsalar haqida qisqacha malumot berilgan, videoni ko’rib siz bular haqida bilib olishingiz mumkin, videoda foydalanilgan fayllarni siz quyidagi qo’shimcha materiallar manzilidan olishingiz mumkin.

💾 Qo’shimcha materialllar: https://oxy.cloud/d/WGC

HTML STRUKTURASI

Bu videoda html teglari strukturasi, sintaksisi, sintaksisidagi xatoliklar va izohlar ko’rsatib o’tilgan, siz videoni ko’rib bular haqida malumot olasiz va qanday ishlatilishini o’rganib olishingiz mumkin, marhamat tomosha qiling!

✅ Videoda foydalanilgan fayllarni siz quyidagi qo’shimcha materiallar manzilidan olishingiz mumkin.

💾 Qo’shimcha materialllar:
Taqdimot: https://oxy.cloud/d/OlE
Index fayl: https://oxy.cloud/d/JqE

SARLAVHA, PARAGRF VA BOSHQA TEGLAR

Bu videoda sarlavha, paragrflar yaratish va boshqa teglar bilan ishlash ko’rsatib o’tilgan, siz videoni ko’rib bular haqida malumot olasiz va qanday ishlatilishini o’rganib olishingiz mumkin, marhamat tomosha qiling!

✅ Videoda foydalanilgan fayllarni siz quyidagi qo’shimcha materiallar manzilidan olishingiz mumkin.

💾 Qo’shimcha materialllar:
Taqdimot: https://oxy.cloud/d/PlE
Index fayl: https://oxy.cloud/d/KqE

BLOKLAR VA QATORLAR

Bu videoda div va span teglari yordamida bloklar va qator elementlari yaratish ko’rsatib o’tilgan, siz videoni ko’rib bular haqida malumot olasiz va qanday ishlatilishini o’rganib olishingiz mumkin, marhamat tomosha qiling!

✅ Videoda foydalanilgan fayllarni siz quyidagi qo’shimcha materiallar manzilidan olishingiz mumkin.

💾 Qo’shimcha materialllar: https://oxy.cloud/d/wkF

JADVALLAR

Bu videoda jadval yaratishda ishlatiladigan teglar table, tr, td va boshqa atributlar ko’rsatib o’tilgan, siz videoni ko’rib bular haqida malumot olasiz va qanday ishlatilishini o’rganib olishingiz mumkin, marhamat tomosha qiling!

✅ Videoda foydalanilgan fayllarni siz quyidagi qo’shimcha materiallar manzilidan olishingiz mumkin.

💾 Qo’shimcha materialllar: https://oxy.cloud/d/GkF